מספר דפים מתוך ארבע לוחות שנה,שנכתבו ברצף: תרפ"ו - תרפ"ט, ערוכים וכתובים
בכתב יד ע"י הרב יעקב שקרון ז"ל, מדיאה, אלג'יריה