שני אחים יהודים,
בלבוש חגיגי,
בתחילת המאה העשרים,
באלג'יריה.