שני עמודים מתוך סידור לחמש התעניות,
שנדפס בשנת 1855 - מתוך ספרייה משפחתית