אלג'יר - בתחילת המאה העשרים. שבע עשרה גלויות ברצף.
.Collection Gabriel Chekroun z.l