בתי כנסת נוסח אלג'יריה

כל מי שינסה לחפש בית כנסת בנוסח יהודי אלג'יריה, יגלה שהדבר די מסובך.
במועצות הדתיות לא נותנים מענה, וגם מאתר משרד הדתות לא תבוא הישועה.
נראה שהידיעה על מיקום בית הכנסת בנוסח אבותינו, עוברת מפה לאוזן.
מסתבר, שזה גם לא מספיק.
קרוב משפחתי, סטודנט בבר-אילן שעבר לגור בגבעת שמואל, שמע שבקרבת
ביתו ישנם שני בתי כנסת אלג'ירים. יותר טוב מזה?
שמח וטוב לב, הוא הגיע, בערב שבת, לאחד מהם והצטרף לתפילה, אבל נוסח
התפילה לא היה מוכר לו בכלל, לא הנעימות ולא סדר התפילה.
זה באמת בית כנסת אלג'ירי? הוא תמה...
זה מוביל אותנו לעניין אחר: נוסחי התפילה השונים, הרווחים בקרב יהודי-
אלג'יריה וההבדלים, ביניהם.   מה הסיבות לכך?... רמז לתשובה נמצא בדף
המפות שבאתר וביתר הרחבה, דן גם בזאת, המאמר הארוך והמצויין אודות:

מסורות המוסיקה בבתי הכנסת של קהילות אלג'יריה מתוך כתב העת "פעמים 91".

בעמוד זה, תמצאו רשימה של בתי כנסת שבהם מתפללים באחד
מנוסחי יהודי אלג'יריה. הרשימה לא מושלמת ועזרתכם נחוצה לי,
על מנת להשלים אותה. אפשר להעביר לי את שם בית הכנסת, כתובת
והנוסח הספציפי, אם קיים. מעבר לכך , אפרסם ברצון, פרטים נוספים
על בית הכנסת כמו: מתי נוסד,פעילות, אירועים, הרצאות, רבנים ועוד...
ותודה רבה לכל אלו, שעזרו לי להרכיב את הרשימה, עד כה.