,הספרון "מכשירי מילה" שמיועד לטקס ברית המילה, נדפס בליוורנו בשנת 1929
.ע"פ הזמנת קהילת סעידה שבמערב אלג'יריה
...בסוף העמוד ישנו שיר מוכר