שלש תמונות מהספר

ניתן לרכוש את הספר מידי:
אלי סלם - 055-6630321
נתן סלם - 052-2222845
מחיר הספר: 70 שקל