.הגדה משנת 1895
.ההגדה הייתה ברשות שלמה ביתן ז"ל אשר העביר אותה לבנו יהושוע ביתן ז"ל
.היא הגיעה איתם ארצה מאל-וואד סוף, בשנת 1949
.ההגדה נמצאת כיום ברשות רות ביתן-כהן