ספר אגדות התלמוד
.החלק הראשון נדפס בשנת תר"ע 1909-10
.החלק השלישי שלפנינו, נדפס בשנת 1912-13
.(תודה לדינה לבית חלקון (בוגארי, אלג'יריה