.הספרים עברו מדור לדור באלג'יריה והם נמצאים בספרייה משפחתית

לפניכם עמודים משני ספרים, מתוך סידרה של חמישה ספרי "חוק לישראל",
.שערוכים לפי סדר לימוד יומי, מחולק בהתאם לפרשות השבוע, שהחל בשנת 1740
.סדר זה, תוקן ע"י הארי ז"ל במאה ה-16, ללמדנים ולפשטנים

אודות המהדורה הראשונה של "חוק לישראל", קראו פה.

ספר "ויקרא" נדפס בשנת 1850ספר "במדבר" נדפס בשנת 1860