מי מכיר? מי יודע? שטרית, אמויאל, אדרעי ועוד..
שמות משפחה של יהודים מאלג'יריה, מהישוב
קנדסה Kenadsa ,
אשר נמצא בצפון הסהרה, קרוב לגבול מרוקו.
לאחרונה, הגיעו לאתרנו תמונות, של בית העלמין היהודי הישן והעזוב, של הקהילה שחיה שם בעבר
ותמונות של שברי מצבות משם, מהמאה ה 19, שניתן לזהות עליהם, שמות. תודה למצלם ולשולח.

תמונה ישנה של הכניסה לבית העלמין, בדף הזה

כמה נקודות לציון, לגבי הכיתוב שעל המצבות:
ן - קיצור של בן
הה - כנראה קיצור של הח הע, שזה נראה כמו קיצור של החכם העניו או משהו דומה
הח הש - קיצור של החכם השלם
הצ הכ - כנראה הצדיקה הכשרה/ הצדיק הכשר
על המצבות מצוין היום בשבוע בנוסח:
יום ראשון בש"ק כלומר יום ראשון בשבת קודש
שם הנפטר מופיע עם שם אביו ולא עם שם אימו
היום בחודש נכתב בנוסח: ט' ימים לחודש אייר ולא ט' באייר
תנצב"ה ולא ת.נ.צ.ב.ה


למי שמעוניין להעמיק בכתוב על המצבות, ניתן לעבד את התמונות במחשב רגיל
ואז ניתן יהיה לראות את הכיתוב, באופן יותר חד וברור.
נראה שמישהו צבע, על חלק מהמצבות, את הכיתוב החרוט עליהן,
מה שמסביר שבחלק מהמצבות, הכיתוב מאד ברור,
למרות פגעי הזמן והאקלים.

המרת תאריכים: מעברי ללועזי ולהפך

להלן צילומי חלקי המצבות:

שמחה בת שלום אמוייאל

שלמה בן משה אטבול

חיים ן יצחק הואטבול

עד הגל הזה ועדה המצבה נלבע הח הש ....? רבי ישראל בן שלמה הן יתאח

חניני

משה בן מרדכי ט לחודש אדר התרל"ו -

נפטר לב"ע ה"ה מכלוף ן ה"ה אהרון אדרעי יום א בש"ק עשרה ימים לחו' ניסן שנת התקצז תנצ"בה

אברהם

נלב'ע הח' הע' יעקב ן מכלוף .... ....?

מצבת קברת איש תם וישר....בן יעקב...שטרית

עמרם