גלויות קרן קיימת
הגלויה באדיבות דינה בוהדנה (ממשפחת דרמון ממדיאה)הגלויה מתוך אוסף משפחתי