גלויות קרן קיימת
הגלויה באדיבות דינה בוהדנה (ממשפחת דרמון ממדיאה)הגלויה הייתה שייכת לגבריאל שקרון ז"ל