ספר "סדר קריאי מועד" נדפס בליוורנו בשנת 1851 - מתוך ספרייה משפחתית