.פיוטים לזכר נס פורים אדום * הראשון שהתרחש בשנת 1541


.שבח תודה - פיוטים לזכר פורים אדום* השני שהתרחש בשנת 1775

סיפור האירועים נמצא בקישור לעבודה של דר. מנחם וינשטין בעמודים:5 ו 11*
המנהגים שנקבעו בימי פורים אלו, כתובים בספר המנהגים *
"Le livre de nos coutumes" - par Simon Darmom
בעמודים 139-142 - בצרפתית.