הגדה זו, היא חלק ממחזור לשלשת הרגלים. המחזור 'עלה' לארץ מאלג'יריה. המחזור נדפס, בסוף המאה ה - 19, בווינה והוא בנוסח ספרדי מובהק.
במחזור הזה, כולל בהגדה, יש תרגום ללאדינו ופירושים של מפרשים שונים.
בארץ יצאו מהדורות של מחזור זה, בנאמנות למקור של בית ההוצאה בווינה .