מחזור לראש השנה ומחזור ליום הכיפורים של יהודי אלג'יריה,
.שזורים בתוך המחזורים "זכור לאברהם", במהדורת ארץ ישראל, תשס"ה