. מחזור זה, שיצא לאור בשנת 1842 היה שייך בעבר למרדוך מורדכי כהן סולל.
תודה למר פרנאנד דרמון, שהעביר לאתר את הצילומים.א