לצפיה נוחה של מילות המזמורים בעברית - יש להגדיל את את תצוגת המסך(zoom in).

C:\Users\Ruthy\Desktop\rrrrrrr       C:\Users\Ruthy\Desktop\rrrrrrr       C:\Users\Ruthy\Desktop\rrrrrrr

C:\Users\Ruthy\Desktop\rrrrrrr       C:\Users\Ruthy\Desktop\rrrrrrr       C:\Users\Ruthy\Desktop\rrrrrrr