.סידור סליחות מאלג'יריה, נדפס בשנת 1860, מתוך אוסף משפחתי