.פתשגן הכתב - התרגום הראשון של "עם לועז" - משנת 1886, הועבר לאתר ע"י דינה לבית חלקון, מבוגארי שבאלג'יריה
בהמשך החלק השלישי משנת 1891, שצולם בספריית הרמב"ם - ת"א. ח