כתב היד העברי הספרדי

כתב היד העברי, בו כתבו היהודים בארצות המגרב, במשך מאות שנים, היה כתב יד שונה
מכתב היד המוכר לנו בארץ. כתב זה מכונה כתב חצי קולמוס ועד לפני כ 60 שנה, הוא היה
כתב היד בו כתבו, רבנים ותלמידי חכמים באלג'יריה. בעבר הרחוק יותר, לפני שחוקי החינוך
הצרפתי נכנסו לתוקף באלג'יריה ולימוד השפה והכתב יד הצרפתיים נעשה חובה, הכתב הזה,
החצי קולמוס, היה כתב היד* של כל היהודים שכתבו בעברית ובערבית-יהודית, באלג'יריה.
אפשר למצא את הכתב הזה לפעמים, בשולי עמודים שבסידורי תפילה ישנים ובמכתבים מימים עברו.

קטע ממכתב מאלג'יריה, אמצע המאה העשרים
להגדלה ולקריאת המכתב, יש ללחוץ על התמונה
קטע מפיוט שנכתב ע"י הרב יעקב שקרון, מדאה, אלג'יריה, אמצע המאה העשרים
להגדלה ולקריאת כל הפיוט, יש ללחוץ על התמונה
הצהרת בעלות כתובה בכתב יד בצרפתית ובכתב חצי קולמוס, בעברית
בסידור "ארבעה גביעים" מאלג'יריה, שנדפס ב 1905


אפשר להבחין שכתב היד העברי הזה, שנקרא כתב יד ספרדי או כתב רהוט ספרדי ומכונה
כתב חצי קולמוס ולעיתים "מעלק", דומה קצת לכתב רש"י.
מעין כתב רש"י שנכתב במהירות. על כן הוא נקרא רהוט, במשמעות של רץ.

רש"י, בן המאה ה-11, לא המציא את הכתב שנקרא על שמו. ספק אם הוא הכיר אותו.
בשנת 1475 באיטליה, הדפיסו לראשונה את פירוש רש"י לתורה. ההדפסה נעשתה בגופן של כתב
עברי, שנקרא כתב בינוני ספרדי (ומה שיקרא בהמשך כתב רש"י). כתב זה, שהתפתח מאות שנים
לפני כן, בקהילות המזרח ומשם נפוץ לקהילות ארצות הים התיכון, היה במאה ה-15, כתב מוכר
ליהודים תושבי ארצות הים התיכון. מאוחר יותר, החלו המדפיסים להדפיס את פירוש רש"י
לצד הטקסט המקראי, בהתאמה. המקרא נדפס באותיות דפוס עבריות ואילו פירוש רש"י
נדפס בגופן הכתב הבינוני הספרדי.

עוד במאה ה 11 ומאוחר יותר, במקביל להתפתחות הכתב הבינוני, התפתחו כתבי יד עבריים
(חצי קולמוס) במגרב, בספרד ובמזרח התיכון, אלו התפתחו בצורניות כזו או אחרת, בהשפעת
הסביבה התרבותית בה חיו הכותבים בכתב זה ועד אמצע המאה העשרים, כתבי יד אלו היו
בשימוש בקהילות המזרח, המגרב והבלקן.

*יש לציין שבמקביל לשימוש בכתב היד החצי קולמוס, כתב רש"י המשיך לשמש ככתב יד,
כתב שאיננו רהוט (איננו רץ כמו החצי קולמוס) אבל כתב שכולם הבינו.

קטע ממכתב שנמצא בעיזבון מאלג'יריה (1938) להגדלה ולקריאת כל המכתב, יש ללחוץ על התמונהלפניכם הרצאתה של החוקרת יעל ברוך שחקרה את הכתב הזה ואת כל הנסיבות שהביאו לצימצום
השימוש בו עד להיעלמותו משגרת הכתיבה של יהודים ואת המשמעות החברתית והאישית של
היעלמות כתב זה ממרחב החיים הציבורי.
הכתב העברי הרהוט בקהילות המגרב והמזרח:
היסטוריה, תרבות, זהות

עוד על כתב רש"י וכתב חצי קולמוס

איך לא שמעתי על הכתב הזה

סגנונות הכתב העברי במאה העשירית והאחת־עשרה
לאור תעודות הגניזה המתוארכות והמיתארכות
www.yahadut-algeria.co.il