ניתן לפנות לדוא"ל: rut.bitan-cohen@mail.biu.ac.il    תודה.