.סידור סליחות משנת 1864, מתוך אוסף משפחתי
הסידור הגיע לארץ מאלג'יריה ונדפס בליוורנו,
.כמו הרבה ספרי תפילה שהיו נפוצים באלג'יריה, בתקופה ההיא