.הסידור "שבוע טוב" נדפס בליוורנו, בבית דפוס שלמה בילפורטי וחברו, כנראה בסוף המאה ה- 19
...הסידור מקיף את כל מה שקשור למוצאי שבת: הבדלה כמובן, דינים ומזמורים, סגולות ופירושים ועוד
.מי שיש בידו סידור דומה, יכול להשוות את הכתוב, סדר הדברים ואת סימני הדפוס השונים עם המוצג כאן
.זה יעזור לנו לקבוע את שנת ההוצאה המדוייקת של הסידור