.ההגדה כנראה מסוף המאה ה 19
.ההגדה הועברה לאתר ע"י דינה לבית חלקון, מבוגארי שבאלג'יריה - תודה