שאול דרמון, מהעיר מדיאה, גוייס לצבא בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
תודה רבה לנכדתו דינה, שהעבירה לאתר, צילומים מתקופת שירותו הצבאי של סבה.


.כפי שמצויין, התמונה הבאה צולמה בישוב ג'לפה, אשר נמצא באלג'יריה.
בתמונה זו, כנראה, אח של שאול במדי החייל שלו.