.מחזור ליום הכיפורים משנת 1951, מתוך אוסף משפחתי
.ספר זה, הינו החלק השני של "מחזור לימים נוראים" (לראש השנה וליום כיפור), שהגיע לארץ מאלג'יריה ונדפס בליוורנו
.(באותה סידרה בת שלשה ספרים, יצא גם לאור מחזור לשלשת הרגלים)
,ראשיתו של מחזור זה, בכתבי יד שהגיעו לאלג'יר, בשנת 1391. על בסיס כתבי יד אלו, נדפס בוונציה בשנת 1598
.הספר שהיווה את המהדורה המודפסת הראשונה של מחזור זה
.מעט מתולדות מחזור זה בדפים אלו