דמויות ידועות מקרב יהדות אלג'יריה


הריב"ש - רבי יצחק בר ששת.

ספר חדש אודות
רבי יצחק בר ששת
מגדולי חכמי ההלכה במאה ה 14הרשב"ץ -רבי שמעון בן צמח דוראן .

שושלת חכמי משפחת דוראן - משפחת הרשב"ץ

תמונות של קברי הרבנים בבית העלמין באלג'יר מתוך האתר:
https://judaismealgerois.fr/Les sages d'Algerie
Dictionnaire encyclopedique
a des sages et rabbins d'Algerie,a
du haut Moyen-age a nos jours / Eliahou Marciano
adaptation et iconographie de Jacques Assoulineיש לציין, שהספר מכיל תמונות ומידע רב,
שהוא נוסף על המידע שקיים, בספר "מלכי ישורון".


רבי אפריים אנקוואה 1359-1442
הכניסה לציון בתלמסאן   והשתטחות על קברו
רבי יהודה עייאש.

La Tombe de Rabbi Yehouda Ayache
a ete decouverte
נמצא קברו של הרב יהודה עייאש

גדול רבני אלג'יריה במאה ה -18
ובן דורם של רבי חיים בן עטר והחיד"א.

תודה למר שמעון דרמון שהעביר לאתר את המאמר.


שו"ת "בית יהודה"

מאמר ארוך ומקיף אודות הרב יהודה עייאשרבי מסעוד זרביב - הזרע אמת.

הרב חיים בלייח מתלמסאן
עמודים 19-24

סידי פרג' חלימי

הרב מוריס אייזנבט .Fr


הרב המשורר והחוקר יצחק מרעלי
עמודים 47-89 מאת אלמליח אברהם

אודות הרב יצחק מרעלי


הרב רחמים נאהורי - הרב של קהילת בון.

פרופ. אנדרי נתן שוראקי.

קריאת כיכר בירושלים
על שם פרופסור נתן אנדרה שוראקי


עזר שרקי - בין צרפת, אלג'יריה וציון
Aizer Cherki


הרב יהודה לאון אשכנזי - מניטו

ספר חדש "עבריות ומעבר לה"
אודות הרב יהודה לאון אשכנזי-מניטו
מאת דר. יוסף שרביט


הרב יוסף גנאסיא - דמות פורצת דרך בעת החדשה

מתוך העיתון "שביעי" - ו' בטבת, תשע"ו
ספר האגדות שנאספו, נערכו ותורגמו לערבית יהודית
ע"י הרב גנאסיא - 1909 - 1913


פרק מתוך נובלה היסטורית
החושפת את סיפורו של הרב גנאסיארבי מיכאל שרביט

רבי ישועה ללום

טקס קריאת רחוב בירושלים
על שם הרב רחמים נאהורי זצ"לאודות הרב רחמים נאהורי זצ"ל


הרב יוסף משאש זצ"ל,
היה רב ראשי ופוסק באלג'יריה (תלמסאן),
במרוקו ובישראל, בעיר חיפה.
הספר "החכם השלם"
סוקר את ההגות, הפסיקה, היצירה הרוחנית
ופרקי הציונות של הרב יוסף משאש זצ"ל.

אלעד פורטל מחבר הספרים
"זה היום" ו"החכם השלם"
מספר על הרב משאש - האזינו

Hommage a des generations de rabbins

יום העיון אודות:דמויות ומנהיגים בקרב יהודי אלג'יריה


רשימת הרבנים והחכמים באלג'יריה,
החל מהמאה התשיעית

הרשימה מבוססת על הספר:
"מלכי ישורון" מאת אליהו מרציאנורבנים מקרב יהודי אלג'יריה, וקצת מכתביהם
מתוך אתר החכם היומי

הרשב"ץ - רבי שמעון בן צמח דוראן
שידוע בכינויו התשב"ץ, ע"ש השו"ת הידוע שכתב,
היה מגדולי רבני אלג'יריה במאה ה-15.
הוא נולד במיורקה וחי גם בספרד ולאחר גזירות קנ"א
ופרעות נגד היהודים, הוא ברח לאלג'יריה.
ספר חדש - התשב"ץ ושודדי הים
מבוסס על סיפורים אמיתיים מתקופת התשב"ץ.
הסיפורים, שנשמרו בספר שו"ת התשב"ץ
ובספריו האחרים של רבי שמעון בן צמח,
הונגשו לקוראים הצעירים, בספר מאויָר ומאיר עיניים.
ניתן להתרשם מכמה עמודים בספר ולרכוש במחיר השקה,
באתר ספריית משעול