ברוכים הבאים!


אינדקס ארכיון המושבות הצרפתי . לתקופה: 1830-1917 .Fr
שכולל את שמות האזרחים היהודיים, שחיו באלג'יריה.
ניתן לצפות במסמכים, שמהווים את הבסיס לרשימת האינדקס.
בארכיון זה, יש מידע משמעותי, גם אודות
ההורים של בעל המסמך.
בחלק מהמחשבים, ניתן לצפות רק באינדקס וכשמנסים לצפות במסמכים,
רואים דף ריק. זאת, בגלל העדר תוכנה מסויימת, במחשב.
במקרה כזה, כדאי לנסות לצפות במחשב אחר.
יש לציין, שחסרים שמות של אנשים, בגלל אובדן רישומים
וגם בגלל שלא כל היהודים, נרשמו במוסדות, במהלך תתקופה הנ"ל.


ת מ ו נ ו ת   מ ק ו מ ו ת    ו א נ ש י ם


בדורות האחרונים, מעט מיהודי אלג'יריה
דיברו והבינו את השפה הערבית-יהודית אלג'יראית
באתר שלפניכם, ראיונות עם נשים שתרמו את חלקן,
בשימור ותיעוד שפה זו, שנמצאת בסכנת הכחדה
לחלק מהראיונות עדיין לא צורף תרגום.


תמורות בשיח ובלשון הערבית של יהודי צפון אפריקה
בסוף המאה הי"טגרמניה תפצה את יהודי אלג'יריה
שחיו באלג'יריה, בתקופת השלטון הפרו-נאציאלפי קברי יהודים באלג'יריה ייחרשו


ל ע מ ו ד    ה ב א....


ניתן לצפות באתר, באופן נאות, ע"י אינטרנט אקספלורר בלבד.
עדכון דפי האתר - ביום 2 באוגוסט 2018.