שנה טובה ומבורכת!


המזמור "מן המצר.." מתוך ההלל

"קריאי מועד" לליל הושענא רבא - 1851ביום ד' בחשוון, נחוג פורים אדום, לזכר הנס
שנעשה ליהודי אלג'יר בשנת 1541
בשנה זו, ב 23 באוקטובר, צר על העיר אלג'יר...
ציור של העיר אלג'יר במאה ה-16


"מחזור קטן" של יהודי אלג'יריה,
שזור בתןך מחזור "זכור לאברהם",

במהדורת ארץ ישראל, תשס"ה.

לעמוד הבא...    


עדכון דפי האתר - בספטמבר 2020.